Type is all you need

Dit is een affiche voor liefhebbers van letters, woorden, van taal. Geheel gezet in Sans Serif - ofwel schreefloze - letter, en een ode daaraan. Als 'familie' is dit dé letter van de afgelopen eeuw en niet meer weg te denken. Hij is overal.

Gedrukt met 4, 35, en 40 Augustijn houten letter en 10 punts Smalle Antique op 270 grams Gmund Straw, in een oplage van 18 stuks. 3 drukgangen. Formaat 42 x 60 cm

Ink different

Nep nieuws is er altijd al geweest. Maar zelden zo alom als nu. Venijnig manipuleert men online massa's mensen met hele en halve leugens.

Ink Different is een analoog protest hiertegen. Een oproep om de giftige woorden te stoppen. Het arbeidsintensieve drukwerk staat symbool voor- en in schril contrast met de snelle digitale media waarbij men vaak sneller publiceert dan men nadenkt...

Letterlijk is de slang met pennenkop ook 'anders' geïnkt. Om deze exact passend op de hand te krijgen is de lino eerst op de hand afgedrukt waarna deze op het papier is overgezet.

Gedrukt in 3 drukgangen, in brons en blauw met twee houten fonts en een houten cliché, en een linosnede. Papier 200 grams Gardapat. Oplage 17 stuks. 3 drukgangen, voorzien van ZO pers logo in blinddruk en genummerd. Formaat 45 x 32 cm.

Water & vuur

Water en vuur verdragen elkaar slecht natuurlijk. Behalve in deze print waarin zij deels in elkaar weerspiegeld zijn, letterlijk.

Gedrukt op 180 grams Gmund gebroken wit in een oplage van 18 stuks. 2 drukgangen plus twee blinddrukken voor het ZO press logo en begeleidende tekst. Geheel met de hand geïnkt waarbij verschillende kleuren over elkaar zijn gerold. Iedere druk is dan ook anders.

Gedrukt met houten letters in diverse groottes en 36 punts Grotius in lood.

Oplage is 12 stuks, formaat 42 x 60 cm.